Høstkonferansen i Mikrobiologi 2019 Stavanger

Vi vil delta som utstiller under Høstkonferansen i mikrobiologi 24-25 oktober 2019. Velkommen til å møte oss der.

Pioneering Diagnostics